برچسب شده با برادرکشی

برادرکشی داعشی ها در رقه

مطالب/ برادرکشی داعشی ها در رقه

                           
      برادرکشی داعشی ها در رقه در اثر درگیری های شدید میان دو گردان داعش در شهر رقه 70 تروریست کشته شدند.
يکشنبه 2 خرداد 1395