برچسب شده با

برچسب شده با عاشورا - شماره 5

معترضان به تعطیلی مساجد در جمهوری آذربایجان همچنان در بازداشت هستند

مطالب/ معترضان به تعطیلی مساجد در جمهوری آذربایجان همچنان در بازداشت هستند

                           
      معترضان به تعطیلی مساجد در جمهوری آذربایجان همچنان در بازداشت هستند معترضان به تعطیلی مساجد جمهوری آذربایجان و ممنوعیت عزاداری روز عاشورا به بهانه مقابله با کرونا همچنان در زندان به سر می برند.
يکشنبه 16 شهريور 1399
عاشورای متفاوت جمهوری آذربایجان

مطالب/ عاشورای متفاوت جمهوری آذربایجان

                           
      عاشورای متفاوت جمهوری آذربایجان امسال جمهوری آذربایجان تنها کشور در دنیا بود که تجمع برای عزاداری حسینی را بطور کل و حتی در فضاهای باز رسما و قطعا ممنوع اعلام کرد.
چهارشنبه 12 شهريور 1399
اعمال قرنطینه شدید پس از اعلام پیروزی بر کرونا!

مطالب/ اعمال قرنطینه شدید پس از اعلام پیروزی بر کرونا!

                           
      اعمال قرنطینه شدید پس از اعلام پیروزی بر کرونا! ویروس کرونا در بدو گسترش آن در جمهوری آذربایجان، اگر چه با تعداد اندک مبتلایان همراه بود، ولی این کشور خیلی زود رژیم قرنطینه را با شدت اجرا کرد تا جایی که بانوی اول این کشور خبر پیروزی بر آن را اعلام کند ولی در ادامه باز هم مقررات سخت قرنطینه بر این کشور حاکم شد.
سه شنبه 11 شهريور 1399