برچسب شده با حیدر علی‌اف

عبدالعلی زاده: حیدر علی‌اف گفت اگر تا صبح نان نرسانید، من دیگر نیستم!

مطالب/ عبدالعلی زاده: حیدر علی‌اف گفت اگر تا صبح نان نرسانید، من دیگر نیستم!

                           
      عبدالعلی زاده: حیدر علی‌اف گفت اگر تا صبح نان نرسانید، من دیگر نیستم! حیدر علی‌اف مرا در کنار خود نشاند و به همه گفت این مرد برادر من است و از ایران آمده و استاندار آذربایجان‌شرقی است و من می‌گویم اگر این‌ها نبودند من امروز زنده نبودم و یخ زده بودم.
سه شنبه 1 آبان 1397
بازدید نخست وزیر ترکیه از مقبره حیدر علی‌اف و آرامگاه شهدا در آذربایجان

مطالب/ بازدید نخست وزیر ترکیه از مقبره حیدر علی‌اف و آرامگاه شهدا در آذربایجان

                           
      بازدید نخست وزیر ترکیه از مقبره حیدر علی‌اف و آرامگاه شهدا در آذربایجان بنعلی یلدریم، نخست‌وزیر ترکیه از مقبره حیدر علی‌اف و آرامگاه شهدا در آذربایجان زیارت کرده و برای ادای احترام تاج گل گذاشت.
يکشنبه 16 خرداد 1395