برچسب شده با حامیان داعش

حامیان داعش: رمضان آینده در مکه خواهیم بود!

مطالب/ حامیان داعش: رمضان آینده در مکه خواهیم بود!

                           
      حامیان داعش: رمضان آینده در مکه خواهیم بود! علیرغم مواجهه با حملات شدید در عراق و سوریه، حامیان داعش ادعا می کنند ضمن در اختیار داشتن دمشق و بغداد، رمضان آینده در مکه خواهند بود.
سه شنبه 18 خرداد 1395