برچسب شده با

برچسب شده با اسامه التونسی

به هلاکت رسیدن امیر داعش در سوریه

مطالب/ به هلاکت رسیدن امیر داعش در سوریه

                           
      به هلاکت رسیدن امیر داعش در سوریه «اسامه التونسی» والی تروریست‌های داعش در شهر «بجی» سوریه که پس از محاصره این شهر به دست نیروهای سوری قصد فرار از ایاسامه التونسین شهر به مقصد ترکیه را داشت به دست نیروهای مبارز سوری به هلاکت رسید.
دوشنبه 24 خرداد 1395