برچسب شده با لیست سیاه

احتمال بازگشت عربستان به لیست سیاه سازمان ملل!

مطالب/ احتمال بازگشت عربستان به لیست سیاه سازمان ملل!

                           
      احتمال بازگشت عربستان به لیست سیاه سازمان ملل! یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به رسوایی سازمان ملل در خصوص خروج نام عربستان از لیست ناقضان حقوق بشر، از احتمال بازگشت نام این کشور به لیست سیاه سازمان ملل سخن گفت.
پنجشنبه 27 خرداد 1395