برچسب شده با «والری گراسیموف»

رییس ستاد ارتش روسیه با یک مقام بلندپایه ناتو در باکو دیدار کردند

مطالب/ رییس ستاد ارتش روسیه با یک مقام بلندپایه ناتو در باکو دیدار کردند

                           
      رییس ستاد ارتش روسیه با یک مقام بلندپایه ناتو در باکو دیدار کردند "والری گراسیموف" رییس ستاد کل ارتش روسیه و "تاد والترز" فرمانده نیروهای ناتو در اروپا روز پنجشنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان دیدار و گفت و گو کردند.
شنبه 19 بهمن 1398
صبر روسیه سر آمده است

مطالب/ صبر روسیه سر آمده است

                           
      صبر روسیه سر آمده است رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه می‌گوید صبر این کشور در قبال مسائل مربوط به سوریه، سرآمده است.

سه شنبه 1 تير 1395