برچسب شده با پرونده جنایی

محاکمه رئیس جنبش "اتحاد مسلمانان" جمهوری آذربایجان در دادگاه جرایم سنگین باکو

مطالب/ محاکمه رئیس جنبش "اتحاد مسلمانان" جمهوری آذربایجان در دادگاه جرایم سنگین باکو

                           
      محاکمه رئیس جنبش "اتحاد مسلمانان" جمهوری آذربایجان در دادگاه جرایم سنگین باکو پرونده جنایی حاج طالع باقراف روحانی سرشناس آذربایجانی و ۱۷ تن دیگر در دادگاه جرایم سنگین باکو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جمعه 18 تير 1395