برچسب شده با

برچسب شده با گرانی

هزاران نفر در ترکیه علیه گرانی و تورم تظاهرات کردند

مطالب/ هزاران نفر در ترکیه علیه گرانی و تورم تظاهرات کردند

                           
      هزاران نفر در ترکیه علیه گرانی و تورم تظاهرات کردند روز یکشنبه ، هزاران نفر در شهر استانبول ترکیه در اعتراض به گرانی و تورم تظاهرات کردند.
دوشنبه 22 آذر 1400
موج گرانی در جمهوری آذربایجان و مشكلات مردم

مطالب/ موج گرانی در جمهوری آذربایجان و مشكلات مردم

                           
      موج گرانی در جمهوری آذربایجان و مشكلات مردم موج گرانی کالاها مردم جمهوری آذربایجان را با مشكلات اقتصادی مواجه کرده است.
دوشنبه 28 آبان 1386