برچسب شده با

برچسب شده با الهام علی اف

پیروزی الهام علی‌اف؛ عوامل، شرایط و دورنما

مطالب/ پیروزی الهام علی‌اف؛ عوامل، شرایط و دورنما

                           
      پیروزی الهام علی‌اف؛ عوامل، شرایط و دورنما
سه شنبه 23 مهر 1392
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند

مطالب/ ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند

                           
      ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند سازمان امنيت و همکاري اروپا سلامت انتخابات رياست جمهوري آذربايجان را زير سئوال برد
سه شنبه 23 مهر 1392
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند

مطالب/ ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند

                           
      ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا سلامت انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را زیر سئوال بردند سازمان امنيت و همکاري اروپا سلامت انتخابات رياست جمهوري آذربايجان را زير سئوال برد
سه شنبه 23 مهر 1392
جمهوی آذربایجان آمریکا و اروپا  را به غرض ورزی در خصوص انتخابات این کشور متهم ساخت

مطالب/ جمهوی آذربایجان آمریکا و اروپا را به غرض ورزی در خصوص انتخابات این کشور متهم ساخت

                           
      جمهوی آذربایجان آمریکا و اروپا  را به غرض ورزی در خصوص انتخابات این کشور متهم ساخت وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان گزارش های سازمان امنیت و همکاری اروپا و امریکا مبنی بر عدم تطابق انتخابات ریاست جمهوری این کشور با معیارهای دموکراتیک بین المللی را غرض ورزانه خواند
دوشنبه 22 مهر 1392
جمهوی آذربایجان آمریکا و اروپا  را به غرض ورزی در خصوص انتخابات این کشور متهم ساخت

مطالب/ جمهوی آذربایجان آمریکا و اروپا را به غرض ورزی در خصوص انتخابات این کشور متهم ساخت

                           
      جمهوی آذربایجان آمریکا و اروپا  را به غرض ورزی در خصوص انتخابات این کشور متهم ساخت وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان گزارش های سازمان امنیت و همکاری اروپا و امریکا مبنی بر عدم تطابق انتخابات ریاست جمهوری این کشور با معیارهای دموکراتیک بین المللی را غرض ورزانه خواند
دوشنبه 22 مهر 1392
نقض فاحش قانون در انتخابات جمهوري آذربايجان

مطالب/ نقض فاحش قانون در انتخابات جمهوري آذربايجان

                           
      نقض فاحش قانون در انتخابات جمهوري آذربايجان با وجود پایان ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان واعلام پیروزی الهام علی اف با کسب آرای چشمگیر در مقایسه با 9 نامزد دیگر، برخی نهادهای غربی از پذیرش نتیجه نهایی رای گیری امتناع می کنند
دوشنبه 22 مهر 1392
شورای ملی نیروهای مخالف دولت در آذربایجان خواستار برگزاری مجدد انتخابات شد

مطالب/ شورای ملی نیروهای مخالف دولت در آذربایجان خواستار برگزاری مجدد انتخابات شد

                           
      شورای ملی نیروهای مخالف دولت در آذربایجان خواستار برگزاری مجدد انتخابات شد وی با ابراز اطمینان از پیروزی واقعی "جمیل حسنلی" در این انتخابات، اعلام نتیجه به نفع الهام علی اف در روز انتخابات را معلول تقلبات گسترده خواند
شنبه 20 مهر 1392
ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

مطالب/ ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

                           
      ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان الهام علی اف در حالی به سبب پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری از مردم تشکر کرد که رقیبش مدعی تقلب در انتخابات است
شنبه 20 مهر 1392
مخالفان دولت جمهوری آذربایجان: امروز در جمهوری آذربایجان جایی برای دموکراسی وجود ندارد

مطالب/ مخالفان دولت جمهوری آذربایجان: امروز در جمهوری آذربایجان جایی برای دموکراسی وجود ندارد

                           
      مخالفان دولت جمهوری آذربایجان: امروز در جمهوری آذربایجان جایی برای دموکراسی وجود ندارد مخالفان دولت جمهوری آذربایجان می گویند در این کشور جایی برای دموکراسی وجود ندارد و دولت نمی خواهد انتخابات را به طور آزاد ودموکراتیک برگزار کند
چهارشنبه 17 مهر 1392
آغاز انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

مطالب/ آغاز انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

                           
      آغاز انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه آغاز شد و الهام علی اف، رئیس جمهور فعلی آذربایجان که دو دوره به ریاست جمهوری رسیده است، از اقبال زیادی برخودار است
چهارشنبه 17 مهر 1392