برچسب شده با کودتای ترکیه شکست خورد

هزینه های  استقلال از باکو و تهران تا بغداد و استانبول

مطالب/ هزینه های استقلال از باکو و تهران تا بغداد و استانبول

                           
      هزینه های  استقلال از باکو و تهران تا بغداد و استانبول یکی از ویژگی های مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان ، روحیه استقلال طلبی آنهاست و تعاملات آشکار و پنهان سیاستمداران این کشور با آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل با بهانه های گوناگون باعث نگرانی و دغدغه هایی جدی در کشور های منطقه شده است و چیزی که هرگز نباید مورد غفلت واقع شود این است که هزینه تمام شده چنین تعاملاتی نباید بیشتر از فایده آنها باشد .
پنجشنبه 29 آذر 1397
انتشار«سناریویی خیالی» از کودتای ترکیه توسط «ضاحی خلفان»

مطالب/ انتشار«سناریویی خیالی» از کودتای ترکیه توسط «ضاحی خلفان»

                           
      انتشار«سناریویی خیالی» از کودتای ترکیه توسط «ضاحی خلفان» معاون سابق رئیس پلیس دبی یک سناریوی خیالی از کودتای بامداد شنبه هفته جاری در ترکیه منتشر کرد و این موضوع واکنش کاربران را به دنبال داشت.
دوشنبه 28 تير 1395
عامل کودتای ترکیه چه کسی بود؟

مطالب/ عامل کودتای ترکیه چه کسی بود؟

                           
      عامل کودتای ترکیه چه کسی بود؟ طراح کودتا در ترکیه مشاور حقوقی رییس ستاد ارتش، سرهنگ "محرم کوسا" بوده که طی ساعات گذشته از پستش برکنار شده است.
شنبه 26 تير 1395