برچسب شده با

برچسب شده با با فرجام اردوغان

کودتای با فرجام اردوغان؛ تثبیت نظام ریاستی

مطالب/ کودتای با فرجام اردوغان؛ تثبیت نظام ریاستی

                           
      کودتای با فرجام اردوغان؛ تثبیت نظام ریاستی ادعای حکومت مبنی بر حمایت حزب جمهوری خواه خلق از کودتا در حالی مطرح شد که با واکنش سریع کمال قلیچ دار اوغلو به این موضوع، مخالفت وی با کودتا اعلام شد.
يکشنبه 27 تير 1395