برچسب شده با سوری‌ها

خبر خوش برقی برای سوری‌ها در ماه رمضان!

مطالب/ خبر خوش برقی برای سوری‌ها در ماه رمضان!

                           
      خبر خوش برقی برای سوری‌ها در ماه رمضان! وزارت برق سوریه تعداد ساعات جیره بندی برق درماه مبارک رمضان را به کم ترین حد آن خواهد رساند.

دوشنبه 8 خرداد 1396
دولت سعودی، سوری‌ها را از حج محروم کرده است

مطالب/ دولت سعودی، سوری‌ها را از حج محروم کرده است

                           
      دولت سعودی، سوری‌ها را از حج محروم کرده است کمیته عالی حج سوریه مقامات سعودی را عامل محروم‌ماندن سوری‌ها از ادای فریضه حج برای پنجمین سال متوالی دانست.

جمعه 1 مرداد 1395