برچسب شده با رژیم صدام

پرده برداری سرگی لاوروف از ارتباط داعش با رژیم صدام

مطالب/ پرده برداری سرگی لاوروف از ارتباط داعش با رژیم صدام

                           
      پرده برداری سرگی لاوروف از ارتباط داعش با رژیم صدام وزیر خارجۀ روسیه تأکید کرد که ساختار عناصر خشن و قاتل داعش را افسران سابق رژیم صدام تشکیل می دهند که پس از حملۀ سال 2003 آمریکا به عراق، بی کار شدند.


سه شنبه 5 مرداد 1395