برچسب شده با

برچسب شده با حداد

حداد عادل : سرمایه بزرگ ایران و جمهوری آذربایجان اسلام و تشیع است

مطالب/ حداد عادل : سرمایه بزرگ ایران و جمهوری آذربایجان اسلام و تشیع است

                           
      حداد عادل : سرمایه بزرگ ایران و جمهوری آذربایجان اسلام و تشیع است رییس مجلس شورای اسلامی ایران گفت:سرمایه بزرگ ایران و جمهوری آذربایجان نفت نیست بلكه اسلام، تشیع و محبت اهل بیت است.
شنبه 3 آذر 1386