برچسب شده با میزبان سوگواران

مسجد جامع مسکو؛ میزبان سوگواران شهادت امام صادق(ع)

مطالب/ مسجد جامع مسکو؛ میزبان سوگواران شهادت امام صادق(ع)

                           
      مسجد جامع مسکو؛ میزبان سوگواران شهادت امام صادق(ع) مسجد جامع مسکو جمعه این هفته، هشتم مردادماه، میزبان شیعیان عزادار سالروز شهادت امام صادق(ع) است.
چهارشنبه 6 مرداد 1395