برچسب شده با

برچسب شده با ایروان - شماره 16

ایروان هیچ پیش‌ شرطی را برای بهبود روابط با ترکیه نمی‌پذیرد

مطالب/ ایروان هیچ پیش‌ شرطی را برای بهبود روابط با ترکیه نمی‌پذیرد

                           
      ایروان هیچ پیش‌ شرطی را برای بهبود روابط با ترکیه نمی‌پذیرد رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان ارمنستان امروز در نشست مطبوعاتی مشترک با رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا اعلام کرد که ایروان هیچ پیش شرطی را در خصوص بهبود روابط کشورش با ترکیه نمی پذیرد.
يکشنبه 2 مرداد 1401