برچسب شده با اولویت نشست سران

کرملین آغاز مذاکرات روحانی، پوتین و علی اف را 18 مرداد اعلام کرد

مطالب/ کرملین آغاز مذاکرات روحانی، پوتین و علی اف را 18 مرداد اعلام کرد

                           
      کرملین آغاز مذاکرات روحانی، پوتین و علی اف را 18 مرداد اعلام کرد کاخ کرملین هشتم اوت (18 مرداد) را زمان آغاز مذاکرات سه جانبه رییسان جمهوری این کشور و ایران و همچنین نشست سه جانبه با رییس جمهوری آذربایجان در شهر باکو اعلام کرد.

چهارشنبه 13 مرداد 1395