برچسب شده با

برچسب شده با فضیلت

رییس حزب فضیلت جمهوری آذربایجان:  روز جهانی قدس روز اعتراض بر علیه ظالمان رژیم صهیونیستی است

مطالب/ رییس حزب فضیلت جمهوری آذربایجان: روز جهانی قدس روز اعتراض بر علیه ظالمان رژیم صهیونیستی است

                           
      رییس حزب فضیلت جمهوری آذربایجان:  روز جهانی قدس روز اعتراض بر علیه ظالمان رژیم صهیونیستی است رییس حزب فضیلت جمهوری آذربایجان گفت: روز قدس روز مقابله اعتراض بر علیه ظالمان رژیم صهیونیستی است و جهان اسلام در این روز باید اعتراض خود را به جهانیان نشان دهند
چهارشنبه 2 شهريور 1390
رئیس حزب فضیلت جمهوری آذربایجان: اسلام ستیزی موجب ضعف دولت باکو می شود

مطالب/ رئیس حزب فضیلت جمهوری آذربایجان: اسلام ستیزی موجب ضعف دولت باکو می شود

                           
      رئیس حزب فضیلت جمهوری آذربایجان: اسلام ستیزی موجب ضعف دولت باکو می شود متاسفانه دولتمردان با اجرای سیاست های نامناسب و سلیقه ای خود اعتراض مردم را بر می انگیزند
پنجشنبه 11 آذر 1389
اعتراض حزب فضیلت جمهوری آذربایجان به آمریکا

مطالب/ اعتراض حزب فضیلت جمهوری آذربایجان به آمریکا

                           
      اعتراض حزب فضیلت جمهوری آذربایجان به آمریکا نهایت بی عدالتی است که به رغم چند هزار آواره مسلمان قره به باغ،‌ آمریکا از ارمنی های ساکن این منطقه حمایت های مالی می کند
يکشنبه 14 تير 1388
رهبر حزب فضیلت جمهوری آذربایجان: ایجاد مراکز قدرت اسلامی از سوی مسلمانان جهان برای مهار جنایات رژ...

مطالب/ رهبر حزب فضیلت جمهوری آذربایجان: ایجاد مراکز قدرت اسلامی از سوی مسلمانان جهان برای مهار جنایات رژ...

                           
      رهبر حزب فضیلت جمهوری آذربایجان: ایجاد مراکز قدرت اسلامی از سوی مسلمانان جهان برای مهار جنایات رژ... ابراز همبستگی با ملت مظلوم فلسطین برای همه مسلمانان به منزله اجرای واجبات خداوند متعال می باشد و سکوت در این زمینه غیر قابل توجیه و گذشت است
يکشنبه 24 آذر 1387
نماینده حزب فضیلت جمهوری آذربایجان: دمكراسی بهانه اسرائیل و آمریكا برای مداخله در دیگر كشورها است

مطالب/ نماینده حزب فضیلت جمهوری آذربایجان: دمكراسی بهانه اسرائیل و آمریكا برای مداخله در دیگر كشورها است

                           
      نماینده حزب فضیلت جمهوری آذربایجان: دمكراسی بهانه اسرائیل و آمریكا برای مداخله در دیگر كشورها است كشور ما هنوز مشكلات زیادی دارد و كاملا نتوانسته از شوروی جدا شود و از تاثیر آمریكا در داخل كشور رهایی پیدا كند.
دوشنبه 5 آذر 1386