برچسب شده با

برچسب شده با کانال سوئز

السیسی : یا بر شما حکومت می‌کنیم یا شما را می‌کُُشیم

مطالب/ السیسی : یا بر شما حکومت می‌کنیم یا شما را می‌کُُشیم

                           
      السیسی : یا بر شما حکومت می‌کنیم یا شما را می‌کُُشیم رئیس جمهور مصر در سخنرانی جنجالی روز شنبه ضمن اینکه از ایجاد شبهه در پیشرفت‌های اقتصادی دولت‌اش انتقاد کرد و با مخاطب قرار دادن مردم مصر اعلام کرد که «یا بر شما حکومت می‌کنیم یا شما را می‌کُُشیم».

دوشنبه 18 مرداد 1395