برچسب شده با گلوله جنگی

نظامیان صهیونیست با گلوله جنگی فلسطینیان را هدف قرار دادند

مطالب/ نظامیان صهیونیست با گلوله جنگی فلسطینیان را هدف قرار دادند

                           
      نظامیان صهیونیست با گلوله جنگی فلسطینیان را هدف قرار دادند نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه ضمن یورش به منازل فلسطینیان در کرانه باختری و قدس اشغالی به روی آنها آتش گشودند.

سه شنبه 19 مرداد 1395