برچسب شده با

برچسب شده با جنگده‌های

تجهیز نیروی هوایی جمهوری آذربایجان به جنگده‌های چینی

مطالب/ تجهیز نیروی هوایی جمهوری آذربایجان به جنگده‌های چینی

                           
      تجهیز نیروی هوایی جمهوری آذربایجان به جنگده‌های چینی باکو 26 فروند هواپیماهای شكاری "اف ـ سی 1" از چین می‌خرد.
دوشنبه 12 آذر 1386