برچسب شده با کرانه شرقی

گروهی از معارضان سوری تحت حمایت آمریکا به کرانه شرقی رود فرات بازگشتند

مطالب/ گروهی از معارضان سوری تحت حمایت آمریکا به کرانه شرقی رود فرات بازگشتند

                           
      گروهی از معارضان سوری تحت حمایت آمریکا به کرانه شرقی رود فرات بازگشتند یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که گروهی از معارضان سوری تحت حمایت آمریکا موسوم به یگان های مدافع خلق، به دنبال درگیری روزهای اخیر با نظامیان ترکیه، به کرانه های شرقی رود فرات بازگشتند.
سه شنبه 9 شهريور 1395