برچسب شده با برکناری سفیر عربستان

دیدار رئیس اداره مسلمانان قفقاز با سفیر عربستان در باکو

مطالب/ دیدار رئیس اداره مسلمانان قفقاز با سفیر عربستان در باکو

                           
      دیدار رئیس اداره مسلمانان قفقاز با سفیر عربستان در باکو شیخ الاسلام الله شکور پاشازاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز ، با 'حامد بن سعود بن خدیری' سفیر جدید عربستان در جمهوری آذربایجان دیدار کرد .
جمعه 21 دي 1397
برکناری سفیر عربستان در لبنان به دلیل نافرمانی

مطالب/ برکناری سفیر عربستان در لبنان به دلیل نافرمانی

                           
      برکناری سفیر عربستان در لبنان به دلیل نافرمانی سران دربار نفتی سعودی که برای اعمال سیاست های خود در لبنان و مقابله با مقاومت زیخت و پاش های زیادی دارند، سفیر خود را در بیروت به دلیل نافرمانی از دستورات ریاض برکنار کردند.
چهارشنبه 10 شهريور 1395