برچسب شده با سردمداران اروپایی

حمایت‌های سردمداران اروپایی از گروهک تروریستی منافقین/ اروپاییان منافقین را از لیبرتی به آلبانی منتقل کردند

مطالب/ حمایت‌های سردمداران اروپایی از گروهک تروریستی منافقین/ اروپاییان منافقین را از لیبرتی به آلبانی منتقل کردند

                           
      حمایت‌های سردمداران اروپایی از گروهک تروریستی منافقین/ اروپاییان منافقین را از لیبرتی به آلبانی منتقل کردند اروپاییان مدعی حمایت از حقوق بشر در بهمن 1387 در اقدامی تعجب‌برانگیز، نام گروهک منافقین را از لیست گروهای تروریستی خارج کردند؛ البته لطف و مرحمت اروپاییان به اعضای این گروهک تروریستی تنها به خارج کردن نامشان از لیست سیاه محدود نماند؛ بلکه اروپاییان پس از مدتی مقدمات خروج منافقین از عراق و عزیمت آن‌ها به اروپا را هم فراهم آوردند.
چهارشنبه 24 شهريور 1395