برچسب شده با خطری

كارشناس آذری: روسیه خطری جدی برای استقلال جمهوری آذربایجان است

مطالب/ كارشناس آذری: روسیه خطری جدی برای استقلال جمهوری آذربایجان است

                           
      كارشناس آذری: روسیه خطری جدی برای استقلال جمهوری آذربایجان است نیروهایی وجود دارند كه در صدد هستند وقایع گرجستان در جمهوری آذربایجان نیز تكرار شود و ما از ماهیت این نیروها اطلاع داریم
سه شنبه 28 خرداد 1392
«دیکتاتوری» ، خطری که در کمین حاکمان است

مطالب/ «دیکتاتوری» ، خطری که در کمین حاکمان است

                           
      «دیکتاتوری» ، خطری که در کمین حاکمان است
يکشنبه 15 آبان 1390
رییس كمیته‌ی اسلامی روسیه: گسترش وهابیت در جمهوری آذربایجان، خطری برای این كشور

مطالب/ رییس كمیته‌ی اسلامی روسیه: گسترش وهابیت در جمهوری آذربایجان، خطری برای این كشور

                           
      رییس كمیته‌ی اسلامی روسیه: گسترش وهابیت در جمهوری آذربایجان، خطری برای این كشور رییس كمیته اسلامی روسیه تاكید كرد: گسترش وهابیت در جمهوری آذربایجان می‌تواند خطری برای این كشور باشد.
جمعه 16 آذر 1386