برچسب شده با اصول و قوانین

تعهد دولت باکو بر اصول و قوانين جنبش عدم تعهد

مطالب/ تعهد دولت باکو بر اصول و قوانين جنبش عدم تعهد

                           
      تعهد دولت باکو بر اصول و قوانين جنبش عدم تعهد وزير امور خارجه جمهوري آذربايجان بر تعهد دولت اين کشور به اصول و قوانين جنبش عدم تعهد تاکيد کرد.
سه شنبه 30 شهريور 1395