برچسب شده با تدوین - شماره 2

اوجالان در حال تدوین برنامه ی مرحله دوم صلح

مطالب/ اوجالان در حال تدوین برنامه ی مرحله دوم صلح

                           
      اوجالان در حال تدوین برنامه ی مرحله دوم صلح پروین بولدان اعلام کرد که عبدالله اوجالان برای تدوین نهایی برنامه مرحله دوم صلح 15 روز فرصت خواسته است
چهارشنبه 22 خرداد 1392