برچسب شده با همه پرسی اخیر انحلال مجلس آذربایجان

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان خواستار انحلال مجلس شد

مطالب/ معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان خواستار انحلال مجلس شد

                           
      معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان خواستار انحلال مجلس شد علی احمداف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و معاون رئیس حزب ینی آذربایجان(آذربایجان نوین) در کنفرانس مطبوعاتی روز پنج شنبه گذشته گفت: اصلاحات انجام گرفته توسط الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در سالهای اخیر از طرف مردم مورد استقبال قرار گرفته و هدف از این اصلاحات نیز،توسعه کشور است و اعضای حزب ینی آذربایجان، در حمایت از اصلاحات الهام علی اف خواستار انحلال پارلمان شده اند.
شنبه 9 آذر 1398