برچسب شده با نهم محرم الحرام

نهم محرم الحرام سال 61 هجری قمری

مطالب/ نهم محرم الحرام سال 61 هجری قمری

                           
      نهم محرم الحرام سال 61 هجری قمری « وای بر شما! چه زیانی می برید اگر سخن مرا بشنوید؟! من شما را به راه راست می خوانم، اما شما از همه ی فرامین من سر باز می زنید و سخن مرا گوش نمی دهید، چرا که شکمهای شما از مال حرام پر شده و بر دلهای شما مهر شقاوت زده شده است.
سه شنبه 20 مهر 1395