برچسب شده با الحمدانیه

«الحمدانیه» موصل به طور کامل آزاد شد

مطالب/ «الحمدانیه» موصل به طور کامل آزاد شد

                           
      «الحمدانیه» موصل به طور کامل آزاد شد در ادامه عملیات موصل، منطقه «الحمدانیه» به طور کامل آزاد شد و حدود ۳۰ تروریست داعشی نیز به درک واصل شدند.

چهارشنبه 28 مهر 1395