برچسب شده با

برچسب شده با حمله کرد

چرا داعش به «تدمر» حمله کرد

مطالب/ چرا داعش به «تدمر» حمله کرد

                           
      چرا داعش به «تدمر» حمله کرد گروه تروریستی داعش با حملات گسترده به تدمر خواسته است این ادعا را مطرح کند که همچنان قدرت یورش و مانور نظامی را دارد و به زعم خود یک عنصر فعال در سطح میدانی است.


سه شنبه 23 آذر 1395
سونامی ویرانگر به عربستان حمله کرد

مطالب/ سونامی ویرانگر به عربستان حمله کرد

                           
      سونامی ویرانگر به عربستان حمله کرد «پیروزی میشل عون نتیجه عقبگرد نفوذ سعودی ها در لبنان و نتیجه مقاومت 5 ساله نظام سوریه در مواجهه با قدرت های منطقه ای و بین المللی بود که می خواستند دمشق را ساقط کنند.»

سه شنبه 11 آبان 1395