برچسب شده با نشانه ناتوانی

وزارت خارجه سوریه:حمله شیمیایی به حلب نشانه ناتوانی و شکست تروریست هاست

مطالب/ وزارت خارجه سوریه:حمله شیمیایی به حلب نشانه ناتوانی و شکست تروریست هاست

                           
      وزارت خارجه سوریه:حمله شیمیایی به حلب نشانه ناتوانی و شکست تروریست هاست وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که جنایت هایی که گروه های تروریستی مسلح انجام می دهند نشانه ناتوانی و ناکامی آن ها در اجرای دستورهایی است که ایجاد کنندگان و حامیان آن ها داده اند.
سه شنبه 11 آبان 1395