برچسب شده با درخواست ایران

پاسخ رسمی مصر به درخواست ایران درباره عربستان

مطالب/ پاسخ رسمی مصر به درخواست ایران درباره عربستان

                           
      پاسخ رسمی مصر به درخواست ایران درباره عربستان «قاهره ایران را به نفوذ در کشورهای عربی متهم می کند که این مسئله تهدیدی برای امنیت ملی مصر محسوب می شود.»

چهارشنبه 24 آذر 1395