برچسب شده با ثبت می شود؟

شب یلدای ایرانی به نام آذربایجان ثبت می شود؟

مطالب/ شب یلدای ایرانی به نام آذربایجان ثبت می شود؟

                           
      شب یلدای ایرانی به نام آذربایجان ثبت می شود؟ شب یلدا در فهرست جهاني يونسکو هنوز به نام ايران ثبت نشده است.

چهارشنبه 1 دي 1395