برچسب شده با جنگ بوکو حرام

زن شکارچی آهو به جنگ بوکو حرام رفت

مطالب/ زن شکارچی آهو به جنگ بوکو حرام رفت

                           
      زن شکارچی آهو به جنگ بوکو حرام رفت روزنامه گاردین اخیرا گزارشی از عایشه گامبی بکاری زن شکارچی آهو که اخیرا به جنگ با گروه تروریستی بوکو حرام پیوسته است، منتشر نمود.

چهارشنبه 27 بهمن 1395