برچسب شده با منطقه سینا

دستگيري تروريست هاي تکفيري در حمله ارتش مصر به منطقه سينا

مطالب/ دستگيري تروريست هاي تکفيري در حمله ارتش مصر به منطقه سينا

                           
      دستگيري تروريست هاي تکفيري در حمله ارتش مصر به منطقه سينا در حمله ارتش مصر به مرکز شبه جزيره سينا در شمال شرق اين کشور، 12 تروريست دستگير شدند.
يکشنبه 15 اسفند 1395