برچسب شده با حسنی مبارک!

تبريک تلفني پادشاهان عرب به حسني مبارک!

مطالب/ تبريک تلفني پادشاهان عرب به حسني مبارک!

                           
      تبريک تلفني پادشاهان عرب به حسني مبارک! شماري از پادشاهان و مقامات عرب، ضمن تماس تلفني با "حسني مبارک" تبرئۀ او را تبريک گفتند.
دوشنبه 7 فروردين 1396