برچسب شده با اباحه‌گری فرهنگی

ترویج ابتذال و اباحه‌گری فرهنگی و تحریف تاریخی تحت پوشش بازی‌های اسلامی «باکو»

مطالب/ ترویج ابتذال و اباحه‌گری فرهنگی و تحریف تاریخی تحت پوشش بازی‌های اسلامی «باکو»

                           
      ترویج ابتذال و اباحه‌گری فرهنگی و تحریف تاریخی تحت پوشش بازی‌های اسلامی «باکو» با همکاری آل سعود و باکو، تحت پوشش برنامه های ویژه برگزاری چهارمین دوره مسابقات ورزشی همبستگی اسلامی ، طرح های ویژه ای برای مباح جلوه دادن ابتذال اخلاقی و فرهنگی در جمهوری آذربایجان به اجرا درمی آید.


جمعه 18 فروردين 1396