برچسب شده با حمایت اردن

حمایت اردن از تجاوز آمریکا به سوریه

مطالب/ حمایت اردن از تجاوز آمریکا به سوریه

                           
      حمایت اردن از تجاوز آمریکا به سوریه اردن نیز به جمع حامیان حمله آمریکا به فرودگاه نظامی الشعیرات در حمص سوریه پیوست.

شنبه 19 فروردين 1396