برچسب شده با

برچسب شده با نابوکو - شماره 4

خودداری علی اف از شرکت در همایش طرح گازی نابوکو

مطالب/ خودداری علی اف از شرکت در همایش طرح گازی نابوکو

                           
      خودداری علی اف از شرکت در همایش طرح گازی نابوکو این در حالی است که جمهوری آذربایجان که منبع اصلی تامین کننده گاز طرح نابوکو محسوب می شود ، در این همایش شرکت نکرده و رییس جمهوری روسیه نیز از شرکت در این نشست خودداری کرده است
دوشنبه 7 ارديبهشت 1388
مقام روس: نابوکو بدون مشارکت ایران آینده روشنی نخواهد داشت

مطالب/ مقام روس: نابوکو بدون مشارکت ایران آینده روشنی نخواهد داشت

                           
      مقام روس: نابوکو بدون مشارکت ایران آینده روشنی نخواهد داشت تحقق طرح های نفت و گاز دریای خزر به موافقت هر پنج کشور ساحلی این دریا بستگی دارد
شنبه 5 ارديبهشت 1388
غرب به مشارکت ایران در نابوکو نیاز دارد

مطالب/ غرب به مشارکت ایران در نابوکو نیاز دارد

                           
      غرب به مشارکت ایران در نابوکو نیاز دارد کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا در هر فرصتی ایران را خطرناک می شمارند ولی در هنگام پرتاب ماهواره امید از این رویکرد صرف نظر کردند
دوشنبه 21 بهمن 1387
همکاری ایران و ترکیه در نابوکو نقش آذربایجان را کاهش می دهد

مطالب/ همکاری ایران و ترکیه در نابوکو نقش آذربایجان را کاهش می دهد

                           
      همکاری ایران و ترکیه در نابوکو نقش آذربایجان را کاهش می دهد نابوکو تنها با گاز ایرانی می تواند وجود داشته باشد
شنبه 12 بهمن 1387
خط لوله گاز نابوکو از ترکیه به آلمان کشیده می شود

مطالب/ خط لوله گاز نابوکو از ترکیه به آلمان کشیده می شود

                           
      خط لوله گاز نابوکو از ترکیه به آلمان کشیده می شود خط لوله گاز نابوکو از ترکیه به آلمان کشیده می شود تا از وابستگی انرژی اروپا به روسیه کاسته شود.
چهارشنبه 17 بهمن 1386