برچسب شده با زنده‌سوزی

زنده‌سوزی یک سرکرده داعش در مصر

مطالب/ زنده‌سوزی یک سرکرده داعش در مصر

                           
      زنده‌سوزی یک سرکرده داعش در مصر یکی از سرکرده های داعش به دست شماری از مردان یک قبیله مصری زنده زنده به آتش کشیده شد.

شنبه 9 ارديبهشت 1396