برچسب شده با افزایش سرکوب

افزايش سرکوب در زندانهاي رژيم آل خليفه

مطالب/ افزايش سرکوب در زندانهاي رژيم آل خليفه

                           
      افزايش سرکوب در زندانهاي رژيم آل خليفه بازداشت شدگان در زندان هاي رژيم آل خليفه در بحرين با اقدامات به شدت سرکوبگرانه و بي توجهي هاي پزشکي مواجه هستند.
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396