برچسب شده با نمی‌جنگند

سربازان ناتو در سوریه نمی‌جنگند

مطالب/ سربازان ناتو در سوریه نمی‌جنگند

                           
      سربازان ناتو در سوریه نمی‌جنگند دبیرکل ناتو تأکید مشارکت سربازان پیمان ناتو در جنگ سوریه را منتفی دانست و تصریح کرد، این موضوع روی میز نیست.


شنبه 16 ارديبهشت 1396