برچسب شده با رحمت الله فلاح

حاشیه های سفر پاشینیان به تهران؛ غفلت دیپلماتیک یا هنر لابی گری

مطالب/ حاشیه های سفر پاشینیان به تهران؛ غفلت دیپلماتیک یا هنر لابی گری

                           
      حاشیه های سفر پاشینیان به تهران؛ غفلت دیپلماتیک یا هنر لابی گری غفلت های دیپاماتیک رخ داده درسفر بد هنگام نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و سخنرانی غیر معمول و خارج از عرف وی ، زیبنده دستگاه های سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
سه شنبه 14 اسفند 1397
کتاب  "جریان فتح الله گولن در ترکیه" با قلم رحمت الله فلاح منتشر شد

مطالب/ کتاب "جریان فتح الله گولن در ترکیه" با قلم رحمت الله فلاح منتشر شد

                           
      کتاب  "جریان فتح الله گولن در ترکیه" با قلم رحمت الله فلاح منتشر شد کتاب "جریان فتح الله گولن در ترکیه( جنبش خدمت یا دولت موازی)" از سوی موسسه فرهنگی هنری صبح حضور امید » با قلم اقای رحمت الله فلاح از پژوهشگران ارشد مسائل ترکیه در هشت فصل در اواخر سال 95 منتشر شد.
شنبه 13 خرداد 1396