برچسب شده با صادر می‌کند

کشوری که ادعای برادری با جمهوری آذربایجان را دارد با دشمن این کشور همکاری‌های نظامی می کند

مطالب/ کشوری که ادعای برادری با جمهوری آذربایجان را دارد با دشمن این کشور همکاری‌های نظامی می کند

                           
      کشوری که ادعای برادری با جمهوری آذربایجان را دارد با دشمن این کشور همکاری‌های نظامی می کند طبق اسنادی که سایت ویرتوالاز آذربایجان ارائه می‌دهد یک شرکت ترکیه از طریق دفتر خود در استرالیا و با استفاده از اراضی گرجستان مواد منفجره به ارمنستان صادر می‌کند.

جمعه 19 خرداد 1396