برچسب شده با واکنش قطر

تازه ترین واکنش قطر به بحران خود با کشورهای عربی و کمک های ایران

مطالب/ تازه ترین واکنش قطر به بحران خود با کشورهای عربی و کمک های ایران

                           
      تازه ترین واکنش قطر به بحران خود با کشورهای عربی و کمک های ایران وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد که ایران می تواند به کشورش در تأمین مواد غذائی کمک کند.
جمعه 19 خرداد 1396