برچسب شده با

برچسب شده با ک:پانزده

پ ک ک:پانزده جسد نظامیان ترکیه را در اختیار داریم

مطالب/ پ ک ک:پانزده جسد نظامیان ترکیه را در اختیار داریم

                           
      پ ک ک:پانزده جسد نظامیان ترکیه را در اختیار داریم سخنگوی رسمی حزب کارگران کردستان عراق روز شنبه اعلام کرد: این حزب پانزده جسد از بیست و دو جسد نظامیان ترکیه را که در حمله روز گذشته ترکیه به شمال عراق کشته شده اند کشف کرده است.
دوشنبه 6 اسفند 1386