برچسب شده با ورود اولین گروه

ورود اولین گروه از نیروهای ترکیه‌ای به قطر

مطالب/ ورود اولین گروه از نیروهای ترکیه‌ای به قطر

                           
      ورود اولین گروه از نیروهای ترکیه‌ای به قطر اداره ارشاد وزارت دفاع قطر از ورود اولین گروه از نیروهای ترکیه‌ای به دوحه خبر داد.


دوشنبه 29 خرداد 1396