برچسب شده با سران ۱۰ کشور

سران ۱۰ کشور برای حل بحران قطر راهی کویت می شوند

مطالب/ سران ۱۰ کشور برای حل بحران قطر راهی کویت می شوند

                           
      سران ۱۰ کشور برای حل بحران قطر راهی کویت می شوند کویت قرار است هفته آینده میزبان نشستی با حضور سران ۱۰ کشور باشد تا راهکاری برای حل بحران قطر و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایجاد شود.

چهارشنبه 21 تير 1396